ОБЯВА - СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ

СОУ  "св. св. Кирил и Методий" - гр. Бургас обявява свободни места за ученици за учебната 2013/2014г. 

  • 3 клас - 4 свободни места
  • 5 клас  - 7 свободни места
  • 6 клас  - 7 свободни места
  • 8 клас - Непрофилирана - 9 свободни места
  • 9 клас - Профил ХУМАНИТАРЕН –  География и икономика с английски език - 1свободно място
  • 9 клас - Непрофелирана - 11свободни места