СОУ  "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"  - БУРГАС

 

С ъчетание на естетична среда
О тношение етично
У добни комуникативни връзки
“Св. Св. Кирил и Методий” - гр.Бургас е училище с традиции.

Негови възпитаници са редица държавници и дейци на културата:
Георги Калоянчев, Апостол Карамитев, Любомир Бодуров, Хиндо Касимов, Милка Янакиева, Недялко Йорданов, Мария Статулова, Руси Чанев, арх. Енчо Калачев, проф. Жабленски, проф. д-р Андрей Иванов, Георги Баев, Емил Чакъров, Сава Пиперов и др.

Тук детето Ви ще получи знания, умения и изгради в себе си гражданско съзнание.

Асоциация на Кеймбридж Училищата в България - банер

АСОЦИАЦИЯ НА КЕЙМБРИДЖ УЧИЛИЩАТА В БЪЛГАРИЯ
        От 2011 година СОУ “Св. Св. Кирил и Методий” град Бургас е избрано за член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България. Връчен е сертификат за “Най-активно училище през 2011 година сред новите училища - членове”.
         Всеки ученик, обучаван по системата на Кеймбридж училищата, в края на учебната година, получава сертификат от Асоциацията.
         Учениците от училище " Свети Свети Кирил и Методий " град Бургас ще работят с модерни учебници, даващи възможност за по-високо ниво на обучаване на чужд език.
Всяка година  се провеждат вътрешноучилищни и национални състезания по английски език между учениците от Кеймбридж училищата .   

Новини